The Whelk Fishing Permit (Wales) Order 2021 has recently come into force to conserve Whelk stocks across the Welsh zone and ensure the sustainability of the fishery. From March 2022 anyone wishing to fish for Whelk with pots in the Welsh zone will require a permit. The 2022 permit application window is now open. The Welsh Government have published a new Whelk Fishery web page, which provides useful links to all relevant information including how to apply for a permit.

Search Whelk fishery | GOV.WALES

GORCHYMYN TRWYDDED BYSGOTA CREGYN MOCH (CYMRU) 2021

Mae Gorchymyn Trwydded Bysgota Cregyn Moch (Cymru) 2021 wedi dod i rym yn ddiweddar i warchod stociau cregyn moch ar draws parth Cymru a sicrhau cynaliadwyedd y bysgodfa. O fis Mawrth 2022, bydd angen trwydded ar unrhyw un sy’n dymuno pysgota am gregyn moch gyda photiau ym mharth Cymru. Mae cyfnod ymgeisio am drwydded 2022 bellach ar agor. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi tudalen we Pysgodfa Cregyn Moch newydd, sy’n darparu dolenni defnyddiol i’r holl wybodaeth berthnasol gan gynnwys sut i wneud cais am drwydded. Chwiliwch Pysgodfa Cregyn Moch | LLYW. CYMRU

SubscribeSubscribe
SUBSCRIBE & SAVE!

Subscribe to Fishing News magazine today; never miss an issue and save 55%!