Consultation open: 15th January – 11th February 2024

Have your say on plans for Llÿr 1 – an innovative floating wind farm in the Celtic Sea

Meet our team at one of our drop-in events:

 • Pembroke Dock Community Learning Centre Albion Square, SA72 6XF
  Thursday 25*h January, 12:00 – 16:00
 • Foundry House, Orange Way, Pembroke, SA71 4DR
  Friday 26th January, 11:00 – 15:00
 • Hundleton Sports Pavilion, Hundleton, SA71 5RD
  Tuesday 30* January, 15:00 – 19:00.

Collect a copy of our consultation brochure and response form at:

 • Pembroke Dock Library, Water Street, Pembroke Dock, SA72 6DW – during their usual opening hours
 • Pembroke Library and Information Centre, Commons
  Road, Pembroke, Pembrokeshire, SA71 4EA during their usual opening hours.

Find out more

Explore our plans and share your views through our online exhibition at www.llyrwind.com


Bydd yr ymgynghoriad ar agor: 15fed Jonawr – 11 e Chwefror 2024

Dweud eich dweud am gynlluniau ar gyfer

Llÿr 1 – fferm wynt arnofiol arloesool yn y

Môr Celtaidd

Dewch i gwrdd â’n tim yn un o’n digwyddiadau galw heibio:

 • Canolfan Dysgu Cymunedol Doc Penfro, Sgwâr Albion, SA72 6XF
  Dydd lau 25ain lonawr, 12:00 – 16:00
 • Ty Ffowndri, Ffordd Oren, Penfro, SA71 4DR
  Dydd Gwener 26äin lonawr, 11:00 – 15:00
 • Pafiliwn Chwaraeon Hundleton, Hundleton, SA71 5RD
  Dydd Mawrth 30ain lonawr, 15:00 – 19:00.

Casglwch gopi o’n llyfryn ymgynghori a’n ffurflen ymateb yn:

 • Llyfrgell Doc Penfro, Stryd y Dir, Doc Penfro, SA72 6DW – yn ystod eu horiau agor arferol
 • Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro, Ffordd y
  Comin, Pentro Sir Benfro, SA71 4EA – yn ystod eu horiau agor arferol.

Rhagor o wybodaeth

Edrychwch ar ein cynlluniau a rhannwch eich barn drwy ein harddangosfa ar-lein yn www.llyrwind.com


Find more public notices at Fishing News


 

SubscribeSubscribe
SUBSCRIBE & SAVE!

Subscribe to Fishing News magazine today; never miss an issue and save 55%!